Nämä kolme uudistusta tarvitaan

1. Jokaiselle Osaamistili

Työelämä muuttuu vauhdilla ja uusia työtapoja sekä teknologiaa on saatavilla kiihtyvää tahtia. Oman osaamisensa päivittäminen on todella tärkeää läpi työuran.

Tilastokeskuksen Aikuiskoulutustutkimuksesta selviää, että työnantajan tukeman henkilöstökoulutuksen määrät ovat vähentyneet koko 2000-luvun ajan. Tarvitaan siis toimiva malli, jolla tuetaan jatkuvaa oppimista koko eliniän ajan. Mielestäni paras keino tähän on Osaamistili. Se mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen siten, että voi itse arvioida, millaista osaamista on olennaisinta hankkia.

2. Perhevapaauudistus

Vastentahtoisesti tehtävä osa-aikainen ja määräaikainen työ lisääntyy. Työmarkkinoiden sirpaleisuutta ja matalapalkkaisia töitä on ajettu tietoisesti. Esimerkiksi nollatuntisopimukset ja työnvuokraaminen on tehty mahdolliseksi. Myös osa-aikatyötä on lisätty. Lisäksi työttömyysturvaa ja sosiaaliturvan ehtoja on heikennetty ja toteutettu aktiivimalli. Tämä pitää korjata. Jos matalapalkkaisia osa-aikaisia tai määräaikaisia töitä lisätään, pitää pieniä palkkoja kompensoida sosiaaliturvalla. Onko se oikein? Aktiivimalli on peruttava. Työllisyyspalveluissa on otettava mallia Pirkanmaan työllisyyskokeilun hyvistä työtavoista, joissa yhdellä kohtaamisella ohjattiin niiden palveluiden piiriin, joita tarvittiin, olivatpa ne sosiaali-, terveys- tai koulutuspalveluita.

3. Sosiaaliturvan ja työllisyyspalveluiden uudistus

3. Tarvitaan perhevapaauudistus, jossa vapaa on jaettu kolmeen osaan, yksi kummallekin vanhemmalle ja yksi vapaasti valittavaksi, vaikkapa toiselle vanhemmalle tai isovanhemmalle. Esimerkiksi Islannissa kiintiömallinen perhevapaa on otettu käyttöön vuonna 2001. Lasten suhde isiinsä on Islannissa läheisempi kuin missään muussa maassa. Perhevapaauudistuksen on tutkittu parantavan tehokkaasti naisten työllisyyttä ja lisäksi tasaavan naisten ja miesten välisiä tuloeroja. Perhevapaauudistuksen rinnalla on huolehdittava myös varhaiskasvatuksen ja päivähoidon laadusta.